Aylar: Aralık 2010

  • PHP Google Page Rank Kodu

    PHP ile Google Page Rank değerini alıp kullanabileceğiniz bir script. Kullanımını getPageRank() fonksiyonu’nun içine aldığı url parametresi ile sağlıyor. Örnek kullanım kodu: <?php include('pagerank.php'); $pr = getPageRank('http://www.bursa-bilgisayar.com'); echo 'bursa-bilgisayar.com PageRank Değeri '.$pr; ?> pagerank.php Kaynak Dosya: <?php define('GOOGLE_MAGIC', 0xE6359A60); function _zeroFill($a, $b){ $z = hexdec(80000000); if ($z & $a){ $a = ($a>>1); $a &= (~$z);