Bursa Bilgisayar

Blog

  • Zend Studio

    PHP için bir çok açık kodlu veya lisanslı geliştirme aracı bulunmaktadır. PHPEdit, Editplus ve Java geliştirilmek için kullanılan Eclipse bunlardan bazıları. Hatta bir “Add On” yükleyerek Microsoft Visual Studio 2003 ortamında da PHP uygulamalarını geliştirebilirsiniz.
  • Mysql root şifresini unuttuysanız..

    Mysql root şifresini unuttu iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz. 1. Mysql stop edilir. Tags: Mysql
  • Komut satırından süreçleri kill etme

    mysql> show processlist; +——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+ | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | +——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+ | 13156 | mail | localhost:58453 | mail | Sleep | 50 |