Blog

  • Zend Studio

    PHP için bir çok açık kodlu veya lisanslı geliştirme aracı bulunmaktadır. PHPEdit, Editplus ve Java geliştirilmek için kullanılan Eclipse bunlardan bazıları. Hatta bir “Add On” yükleyerek Microsoft Visual Studio 2003 ortamında da PHP uygulamalarını geliştirebilirsiniz. Bir çok PHP geliştiricisi kendilerine sadece renklendirmenin yeteceğini düşünürler bu yüzden Eclipse, Visual Studio ve Zend Studio gibi ağır geliştirme
  • Mysql root şifresini unuttuysanız..

    Mysql root şifresini unuttu iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz. 1. Mysql stop edilir. [root@fedora ~]# /etc/init.d/mysqld stop veya [root@fedora ~]# killall -9 mysqld 2. Şifresiz mysqld ‘yi başlatıyoruz. [root@fedora ~]# /usr/bin/mysqld_safe –skip-grant-tables –skip-networking & mysql -uroot 3. Şifreyi resetliyoruz. mysql> use mysql; mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD(“sifre123″) WHERE User=”root”; Query OK, 2 rows affected (0.00
  • Komut satırından süreçleri kill etme

    mysql> show processlist; +——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+ | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | +——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+ | 13156 | mail | localhost:58453 | mail | Sleep | 50 | | NULL | | 13159 | root | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist