Etiket: Centos Php Güncelleme

  • Centos Php Güncelleme

    Versyon kontrolü için alttaki kodu yazıyoruz rpm -qa |grep php Şimdi editleyeceğimiz dosyayı açıyoruz nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Testing.repo İçerisine alttaki kodu koyuyoruz ve kayıt ediyoruz. [c5-testing] name=CentOS-5 Testing baseurl=http://dev.centos.org/centos/$releasever/testing/$basearch/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing includepkgs=php* Alt bölümdeki kodu yazarak güncellemeyi başlatıyoruz. yum -y update Sonra alttaki kodla apache’i yeniden başlatıyoruz. service httpd restart Sürümünüzü kontrol etmek için alt bölümdeki