Etiket: host

  • Linuxta Ssh Üzerinde Klasör Aramak Klasör Bulmak

    Ssh içerisinde oda ne diyenler diğer konularım arasında ssh anlatımını bulabilirler. Kodumuz find / -name include Açıklama : find aranacak dizin yolu -name dizin adı (yani klasör adı) ana dizinde arayacaksanız / işareti yeterli olucaktır yok bir dizin içerisinde arama yapacaksanız /dizinadı çeklinde girerseniz aradığınız ekrana basılır Eğer aradığınız klasör veya dosya dizinde yoksa ekrana
  • FreeBSD SSH Port Açmak ( SSH Port Problemi )

    Freebsd kurulumundan sonra SSH üzerinden erişim sağlamaya çalıştığınız zaman şifrede girilen verilerde doğru olsada root olarak erişimde şifre kabul etmez ve sisteme login olamazsınız. Bunun için sistem dosyalarında ufak bir düzenleme yapmalısınız. Root ile bağlandıktan sonra ana makinadan ; /etc/ssh dizininde bulunan sshd_conf dosyasını kullandığınız editör ile açıyoruz. root@vpserver [~]# vi /etc/ssh/sshd_config Gelen ekranda PermitRootLogin
  • LiteSpeed nedir ? LiteSpeed Kurulumu nasıl yapılır ?

    Litespeed linux sunucularda apache yerine kullanılan yazılımsal bir yazılımdır. Sunucunuzun yoğunlunu rahatlatabilecek olan bu yazılım apache server ‘e nazaran %60 değerinde daha iyi bir performans vermektedir.  Litespeed ürünü en iyi CPanel ile uyum göstermektedir. Bu gün büyük hitli sitelerin alt yapısında Litespeed imzası yatmaktadır. Örnek vermek gerekirse Google, youtube , faceebook gibi dev sitelerin temelinde