Linuxta Ssh Komutları

Yardım Alma Çoğu komut yanına

-h veya –help

yazıldığında küçük bir bilgi verir.

Buna ek olarak linux’ta binlerce dokümanın bulunduğu manual sayfaları vardır. Yapmanız gereken tek şey

man

komutundan sonra bilgi almak istediğiniz komutun adını yazmak.

Örneğin

man -h

Komut hakkında kısa bilgi komut

–help

Üstekinin aynısı

man komutu: Komut hakkında detaylı doküman Dosyaları Listelemeye yarar.

Linux’ta bir dizindeki dosyaları listelemek için kullanılan komut

ls

komutudur. Ekrana sığmayan uzun listeleri göstermek için ise bu komut

less

ile beraber kullanılabilir.

ls

Bulunduğun dizinin içeriğini göster

ls -a

Gizli dosyaları da göster

ls -l

Uzun listele (sahip, izinler, boyut ve tarih dahil)

ls | less

Uzun listeleri kısaltmak için Dizin değiştirme Başka bir dizine geçmek için cd komutu kullanılır.

cd dizin yolu

yol dizinine girer

cd

Sizin home dizininize geçer

cd ..

Bir üst dizine geçer Dosya ve dizin yönetimi Bir dizini veya dosyayı kopyalamak için

cp

kopyalamak için

mv

yeniden adlandırmak için yada taşımak için

mkdir dizin adı

dizin oluşturmak yada klasör için

rm dosya adı

yada birden fazla silmek için

rm dosyaadı dosyaadı dosyaadı

dizin ismi belli olan dosyaları silmek için

rm *

dizin içindeki ismi belirsiz dosyaları silmek için

rm *.php

dizin içindeki adı belirsiz bütün php dosyalarını silmek için uzantıyı değiştirerek dilediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz.

rm -r

boş bir dizini veya dizinle beraber bütün alt dizinleri silmek için

rmdir,(remove directory) Unix’te boş dizinleri silmek için bir komuttur. -p seçeneği ile üst dizinler de silinebilir.

cp kaynak hedef

Kaynaktan hedefe kopyalar

cp -r

kaynaktan hedefe varsa alt dizinler ile beraber kopyalar

rm dosya

Dosyayı siler.

touch dosya

Dosyanın varsa tarihini değiştirir,yoksa tarih oluşturur

pwd

Çalışılan dizinin ismini verir

Dosya arama Herhangi bir dosyayı sistemde aramak için

find ve locate

komutları kullanılır.

find bulunduğunuz dizinden başlayarak tüm alt-dizinleri arar.

locate ise tüm dosyaları bir veritabanında tutar, bunun için hayli hızlıdır. Ancak bu veritabanı günde bir yenilendiğinden son kaydettiğiniz dosyaları bulamayabilirsiniz.

find yol -name dosya adı

Belirttiğiniz dizinden başlayarak dosyayı arar

locate dosyaadı

Dosyayı arar Metin dosyalarıyla çalışma

cat

Kısa bir metin dosyasını görüntülemek için

Page Up/Down

metin dosyasında yön tuşları ile ilerlemek için

grep 'aranacak kelime' dizin yolu

Yazıyı dizindeki dosyalar içinde arar , bulunduğu satırı görüntüler

sort dosya adı

Dosyadaki satırları alfabetik sıraya göre dizip gösterir

pico dosya adı

dosyaları açmak ve düzenlemek için editör notdefteri gibi

nano dosya adı

dosyaları açmak ve düzenlemek için editör notdefteri gibi

cat dosya adı

Dosyayı ekranda görüntüler

less dosya adı

Dosyada ilerlemek için kullanılır (Çıkış q ‘a basınız)

Sıkıştırılmış dosyaları açma İnternetten indirdiğiniz dosyalar genelde sıkıştırılmıştır. Bunları açmak için dosya tipine göre araç kullanmalıyız.

bunzip2 dosya adı.bz2

bzip2 dosyasını (.bz2) açar

gunzip dosya adı.gz

gzipped (.gz) arşivini açar

unzip dosya adı.zip

PkZip veya WinZip dosyasını (.zip) ile açar

tar -xvf dosya adı.tar

tar (.tar) arşivini (tarball) ile açar

tar -xvzf dosya adı.tar.gz

tar arşivini (.tar.gz or .tgz) açar

Ağ servislerini kullanma Dosya transferi yapmak için ftp, ağ bağlantısını kontrol etmek için ping, secure shell protokolüne bağlanmak için ssh, telnet protokolü üzerinden bağlanmak için ise telnet kullanılır.

Ftp sunucu

FTP sunucusuna bağlanır

ping sunucu

Sunucuya ping isteği gönderir

ssh ip adresi -l kullanıcıadı

Uzaktaki makinaya Secure Shell protokolü ile bağlanır

telnet sunucu

Uzaktaki makinaya TELNET protokolü ile bağlanır.

date

Sistem bilgisi görüntüleme İşletim sisteminin saat ve tarihini görüntüler

df -h

Disk kullanımını görüntüler

free

Bellek kullanımını görüntüler

history

Kullanılan hesap için çalıştırılan komutları listeler

hostname

Yerel sunucu adını verir

who -a

Ağa bağlı kullanıcıları listeler

uptime

Bilgisayar açıldığından beri geçen süreyi verir

who

Makineye bağlı kullanıcıları listeler

whoami

Giriş isminizi görüntüler

chown kullanıcı.grup dosya adı

Dosya izinlerini değiştirme Dosyaya sahip olan grubu ve kullanıcıyı değiştirir. Tabii ki bu komutu sadece o dosyanın sahibi kullanabilir

chmod (augo)(+-)(rwx) dosyaadı

Dosya üzerindeki okuma-yazma-çalıştırma (read-write-execute) izinlerini (rwx) farklı seviyedeki kullanıcılar için (all-owner-group-other) artırıp azalmayı (+/-) sağlar

343 Responses to “Linuxta Ssh Komutları”

Sayfalar: « 9211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 [1] Show All

 1. 5
  العاب دورا Says:

  Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 2. 4
  العاب بنات Says:

  Thank you for this article, and wait for more on this subject and I like to ask the site manager that may appear to the Post, I admire this wonderful site and articles

 3. 3
  العاب Says:

  There are good ideas in this article .. This site is one of my favorite

 4. 2
  computer mouses Says:

  Just received done trying to find this topic in the major web directories and was extremely disappointed by way of the deficiency of relevant information. Next friend brought up your blog site in my experience so i must say We are absolutely mesmerised from the level of understanding you demonstrated about the subject.

 5. 1
  Anthony M. Says:

  Hey Blogger! I really like your blog, it’s well built and the material is great so I’d like to ask you a quick question: As a website owner, have you ever wanted to get paid off of your website? Not just a few dollars a month, but hundreds or thousands of bucks each month. If you click my link you’ll learn about a money making online marketing course that offers to teach you how to make thousands of dollars each month running websites and campaigns just like this one. The video is free so just take a few minutes and watch it, I don’t think you’ll regret it. Consider this a friendly tip about one of the best internet marketing courses available. Enjoy!

Sayfalar: « 9211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 [1] Show All

Leave a Reply

 Characters available