Bursa Bilgisayar

Yazılım Nedir

Yazılım kavramı bilgisayardaki özdek (maddi) olmayan tüm bileşenleri tanımlar: yazılımlar, iletişim kuralları ve veriler hepsi yazılımdır.Yazılım[1] (İng. software), değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makina komutlarıdır.

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür.

Yazılım Çeşitleri Nelerdir

Sistem yazılımları bilgisayar kullanımı için gerekli ana fonksiyonları sağlar ve bilgisayar donanımına ve sistemin yürütülmesine yardımcı olur. Şu kombinasyonları içerir:

Aygıt sürücüleri
İşletim sistemleri
Sunucular
Hizmet programları
Pencere sistemleri

Sistem yazılımı çeşitli bağımsız donanım bileşenlerinin uyum içinde çalışmalarından sorumludur.

Sistem yazılımı bilgisayar donanımının işletilmesi ve uygulama yazılımının çalıştırılması için bir platform sağlamak için tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.

En temel sistem yazılımı türleri şunlardır:

Bilgisayar BIOS’u ve aygıt yazılımı: Bilgisayara bağlı veya bilgisayar içindeki donanımı çalıştırmak ve kontrol etmek için gereken temel işlevselliği sağlar.
İşletim sistemi ( önde gelen örnekler; Microsoft Windows, Mac OS X and Linux olmak üzere): Bilgisayar parçalarının; hafıza ile diskler arasında veri alışverişi veya monitöre görüntü sağlamak gibi görevleri uygulayarak birlikte çalışmasına olanak sağlar. Ayrıca üst düzey sistem yazılımı ve uygulama yazılımlarının çalıştırılması için bir platform oluşturur.
Yardımcı yazılım: Bilgisayarın analiz edilmesine, yapılandırılmasına, yönetilmesine ve optimize edilmesine yardımcı olur.

Ayrıca sistem yazılımı terimi, bazı yayınlarda yazılım geliştirme araçlarını tanımlamak için de kullanılır. Bilgisayar alıcıları nadiren sahip olduğu işletim sistemini öncelikli olarak dikkate alarak bir bilgisayar alırlar. Fakat cep telefonu gibi aygıtları satın alan kişiler için bu durumun tersi geçerli olabilir. Çünkü iPhone örneğinde olduğu gibi bu tür aygıtların sistem yazılımlarının, son kullanıcı tarafından değiştirilmesi oldukça zordur. Ayrıca sistem yazılımı genellikle dahili ya da önceden yüklenmiş şekilde, yararlı ve hatta gerekli bir alt yapı kodu olarak görev yapar. Sistem yazılımının dışında, kullanıcıların dokümanlar oluşturmasına, oyun oynamasına, müzik dinlemesine ya da İnternet’te gezinmesine olanak sağlayan yazılımlara uygulama yazılımı denir.

Yazılım İşletim sistemi
Unix/BSD UNIX V, AIX, HP-UX, Solaris (SunOS), FreeBSD, NetBSD, IRIX

GNU/Linux Linux dağıtımları

Microsoft Windows Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows CE, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

DOS DOS/360, QDOS, DRDOS, PC-DOS, MS-DOS, FreeDOS

Mac OS Mac OS X

Gömülü ve Gerçek zamanlı işletim sistemileri Gömülü işletim sistemleri dizelgesi

Kütüphaneler Çoklu ortam DirectX, OpenGL, OpenAL

Yazılımlama kütüphanesi C kütüphanesi

Veriler İletişim kuralı TCP/IP, Kermit, FTP, HTTP, SMTP

Belge biçimleri HTML, XML, JPEG, MPEG, PNG

Kullanıcı arayüzü Grafiksel kullanıcı arayüzü (WIMP) Microsoft Windows, GNOME, KDE, QNX Photon, CDE, GEM

Metinsel kullanıcı arayüzü Komut satırı, Kabuk

Diğer

Uygulama Ofis Kelime işlemci, Masaüstü yayıncılık, Sunum yazılımı, Veri tabanı yönetim sistemi, Hesap çizelgesi, Muhasebe yazılımı

Bilgisiyar Erişimi Tarayıcı, E-posta istemcisi, Küresel ağ sunucusu, Anlık ileti yazılımı

Tasarım Bilgisayar destekli tasarım, Bilgisayar destekli yapım

Grafikler Hücresel grafik düzenleyici, Yöneysel grafik düzenleyici, 3B modelleyici, Canlandırma düzenleyici, 3B bilgisayar grafikleri, Video
düzenleme, Görüntü işleme

Sayısal ses Sayısal ses düzenleyici, Ses oynatıcı

Yazılım mühendisliği Derleyici, Çevirici, Yorumlayıcı, Hata ayıklayıcı, Metin düzenleyici, Tümleşik geliştirme ortamı, Başarım incelemesi, Değişiklik

denetimi, Yazılım yapılandırma yönetimi

Oyunlar Strateji, Macera, Bulmaca, Benzetim, Rol yapma oyunu, Etkileşimli kurgu

Ek Yapay +, Antivirüs yazılımı, Belge yönetici

Related posts

88 thoughts on “Yazılım Nedir

 1. When shе seеs Lucy she қnows eveгything iѕ
  right. You turned bаck іn sսch awaay that you ɑnd Ι աeгe t he same poles οf ɑ magnet.
  Ƭhese ǥreat tips mɑy not onlу apply tօ Canada girls οr
  Canada women bսt ɑlso apply too all women іn dating.

  Ԝould yօu lіke to knoѡ hоw tߋ maκе him tгuly love yоu, “forever and a day?” Αге үօu
  tired of ѕeeing mеn slip in and oսt of yοur life?
  Sߋ if thhe gifl he’s dating іs not νerу special for Һim,
  Һе’ll better spend time witҺ his buddies. Thhe person involved іs morе оf an indication that yοur body’s actual sezual
  appetite. Talking ϲаn hеlp solve…

 2. Every after in a when we opt for blogs that we study. Listed below would be the most up-to-date sites that we opt for

 3. The data talked about within the post are a number of the top out there

 4. Here are several of the websites we recommend for our visitors

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 Characters available